Hedeflerle Yönetim

Proje Yönetim Sistemi

Flokser Textile’de her iştirakin başarısı Proje Yönetim Sistemi tarafından izlenir. Flokser Textile, stratejiler ve hedeflerle yönetilen bir kurumdur. Belirlenmiş stratejiler için iş planları oluşturulmaktadır. Flokser Textile ve iştiraklerinde her bir iş planı proje bazlı izlenmekte ve yerine getirilmektedir. İyi planlanmış bir proje stratejiyi başarıya ulaştırarak Flokser Textile ve iştiraklerin amaçlarına ulaşmasını sağlar.

Yönetim Kokpiti

5 Boyutlu Sermaye yapısına göre tasarlanmış stratejik yönetim çizelgesine Flokser Textile’de Yönetim Kokpiti denmektedir. Flokser Textile ve bağlı bulunan tüm iştirakler Yönetim Kokpiti ile amaçlarını ve kilit başarı faktörlerindeki değişkenliklerini izler. Böylece eksik yapılan veya yanlış giden işlerin tespiti daha da kolaylaşarak mümkün olduğunca kısa zamanda müdahale imkanı sağlanmış olur.

5 Boyutlu Sermaye yapısına göre tasarlamış olan bu Yönetim Kokpiti’ndeki tüm kilit başarı faktörleri Performans Yönetim Sistemi yardımıyla bireylere kadar göçerilmiş ve izlenmektedir.